Tvorba vyskakovacích reklám je činnosť vedúca k neúspechu pre všetky strany


Neustále vyskakovacia a otravná reklama rušiaca sústredenosť a zážitok užívateľa webu z každej strany síce je z jednou z ciest marketingu ako zaujať verejenosť, no vôbec nie úspešnou. Netvrdím to len z pohľadu bežného užívateľa internetu, ale aj na základe výsledkov ankety organizovanej firmou Google a jeho partnerov.

online

Nie je však reklama ako reklama a ani Ads sa nesmú hádzať do jedného vreca. V tomto článku sa venujem konkrétne „reklamám“ s pomenovaním pop-ups. To sú tie na nervy lezúce vyskakovacie okná smerujúce k ponukám či priamo k stránkam, aké sú v podstate mimo obsah vášho prezerania a teda záujmu. Niet sa tak čomu čudovať, že tento agresívny štýl reklamy ľudia automaticky odklikávajú preč z čoho vyplýva, že údajne až 50 % z opýtaných návštevníkov internetu v živote žiadnu z týchto stránok nenavštívili, neprejevalo o ne záujem, skôr naopak.

webové stránky

•         Reflexívne ich zatvárajú, nakoľko pôsobia otravným dojmom a prichádzajú v najmenej vhodnú chvíľu, kedy je užívateľ sústredený na niečo úplne iné.
Forma reklamy v podobe vyskakovacích okien, čiže pop-ups, je všeobecne i z odborného hľadiska považovaná za najhorší a najmenej efektívny typ. Hodí sa tak pripomenúť informáciu, že od roku 2017 Google weby s vyskakovacími reklamami penalizuje. Kazia zážitok z prezerania webových stránok, tieto reklamy sú v mnohých prípadoch len málo vierohodné, užívateľom prekážajú, no ale hlavný dôvod sa týka aj inej skutočnosti.

ignorace

Webové stránky, e-shopy, spoločnosti,… všeci predajcovia ktorí hľadia na solídnosť svojho webu, ako aj na tvorbu solídnejšieho typu reklamy, vidia v pop-ups akúsi nepriamu konkurenciu. Nie, že by pop-ups užívateľov zaujali, ale všeobecne vytvárajú v ľuďoch akýsi obranný reflex ignorovať všetky online reklamy. A teda aj tie solídne. Známy a overený predajca nám reklamou ponúka slušnú zľavu, ale my jej už automaticky nevenujeme pozornosť, reflexívne sa ponuky stránime, v skutočnosti sa nám už nezdá taká príťažlivá, nakoľko sme vystavovaní mnohým nevierohodným otravným reklamám najnižšej kvality. Napríklad zľava 10 – 20 % solídneho predajcu je v skutočnosti zaujímavá, ale už jej nevenujeme takú pozornosť, pretože podobné čísla vidíme všade a najmä v násilne podstrčených reklamách neznámych spoločností.