Tepelné čerpadlo ide ruka v ruke so zákonmi prírody

Možno ste už niekedy v živote počuli pojem tepelné čerpadlo. Ak ste sa rozhodovali, aký druh vykurovania zvolíte vo svojej domácnosti, určite ste narazili aj na tento pojem. Už v škole sme sa učili, že teplo sa môže šíriť z miesta, kde je teplo, na miesto, kde je naopak chladnejšie. Je to prirodzený zákon prírody. Presne na takomto princípe funguje aj tepelné čerpadlo. Už z jeho názvu je jasné, že čerpá teplo z jedného miesta a efektívne ho odvádza na iné miesto a tým teplo sprostredkúva a prenáša. Ako presne tepelné čerpadlá fungujú si predstavíme v nasledujúcich riadkoch.

tepelné čerpadlo

Viete ako presne funguje tepelné čerpadlo?

Poďme sa spoločne bližšie pozrieť na princíp fungovania tepelného čerpadla. Ide tu najmä o dva základné pojmy, ktoré je nutné pochopiť – teplo a teplota. Teplo je určitá energia, v tomto prípade tepelná. Nositeľ tepla je schopný odovzdávať túto energiu studenšiemu telesu. Napríklad slnko zohrieva chodník, domy, stromy a iné telesá. Teplota je prejav každého telesa. Teplota telesa klesá, ak teplo odovzdáva iným telesám a naopak, rastie, ak teplo prijíma. Tepelné čerpadlo funguje na takomto istom princípe. Je to stroj, ktorý sa skladá z niekoľkých dôležitých častí. Ak sa napríklad dotknete zo zadnej strany svojej chladničky, zistíte, že je teplá. Vo vnútri je ale chlad. Tepelné čerpadlo odoberá vzduch zvnútra chladničky a premieňa ho na teplo. Preto je vo vnútri chladničky zima, no navonok je teplá.

čerpadla

Tepelné čerpadlo je ekologický spôsob vykurovania

V súčasnosti nastal boom v šetrení životného prostredia a do popredia sa dostávajú nápady, ktoré nielenže šetria našu planétu, no dokážeme ich využívaním aj ušetriť. V oblasti vykurovania tomu nie je inak. Preferujú sa vykurovacie systémy, ktoré čerpajú energiu z nevyčerpateľných zdrojov. Príkladom sú solárne kolektory, ktoré môžete vidieť na strechách domov čoraz častejšie. Tepelné čerpadlo je tiež príkladom toho, ako sa dá šetriť príroda. Na výrobu tepla totiž využíva energiu zo zeme, slnka, vody alebo samotného vzduchu, ktorý je všade okolo nás. Aj keď je tepelné čerpadlo pomerne starý vynález, doba ide stále dopredu a tak sa aj technológia výroby a fungovania výrazne posunula vpred.

Prečítajte si viac o dôležitosti tepelného čerpadla na našej stránke https://www.viessmann.sk/.