Sloboda podnikania, či diskriminácia slovenských podnikateľov?

Od roku 89 prichádza podnikateľský boom, všade samé príležitosti. Týkalo sa to takmer každej štruktúry, štátne podniky a štátne služby tak začali nahrádzať súkromné spoločnosti a 90 – te roky boli údajne skutočne otvorené pre rôzne obory podnikania. Podnikanie bolo pre nás niečim úplne novým, zato však zo začiaku vládla podnikateľská sloboda, príležitosti, takmer žiadne obmedzenia.

kompetence

Súkromné poskytovanie služieb sa objavilo dokonca aj v doprave, čo bolo do polovice 90- tych rokov nevídané. No je pravda, že tento typ podnikania v odvetví cestnej dopravy si vyžadoval stálu a náročnú byrokraciu na úkor kvality, či skôr rýchlosti služieb. Vstupom do Eú však hlavne v poslednej dobe údajne cítiť veľa obmedzení voči slovenským podnikateľom, pričom nemecké výrobne majú na Slovensku voľnú ruku a sú v podstate bez vyššieho dozoru z našej strany.

plán

Vstupom do Eú sa ale na druhej strane veci spojené s dopravou tovaru za naše hranice výrazne naštartovali. S dopravou ako aj ich službami poskytovanými súkromníkmi sa začne významne počítať, byrokracia sa zmierni, prevoz, odvoz tovaru sa stane zaužívanou a pravidelnou činnosťou, tým pádom sa vyprázdni množstvo tovaru, ktorý dovtedy zostal na slovenských hraniciach. Tým pádom sa hýbe i zisk a ekonomika. V tomto smere tak môžeme vravieť o pozitíve, no Eú naberá celkovo zvláštny smer.

Eú, konkrétne nadmieru vplyvný Brusel pricháza so zásadnými pravidlami voči našim územiam, podľa niektorých tvrdení sú namierené k diskriminácii našich podnikateľov voči nemeckým podnikom na našom území. Vravíme o spolupráci, pritom to funguje následovne.

• Slovenský podnik rozvážajúci tovar do Nemecka, avšak sídliaci na Slovensku je pod prísnou byrokratickou kontrolou Nemecka a takisto príkazmi a nariadeniami voči finančnej povinnosti slovenského podnikateľa, ale čo sa týka nemeckých závodov sídliacich na Slovensku, v ich prípade vidíme takmer voľnú ruku bez obmedzení.

zabezpečení

Takúto istú „spoluprácu“ nám môže ponúknuť i iná vplyvná krajina Eú a výsledok môže byť žiaľ rovnaký. Ten slabší a menší (v tomto prípade Slovensko) slúži ako podriadený, teda nevravíme o rovnoprávnosti krajín a ani o slobodnom rozhodovaní slovenských podnikateľov na ich vlastnom území.