Sebavedomie, veľmi potrebná vlastnosť


Vdnešnom svete je potrebné syčať sebavedomím. Vlastne už od školy, cez zaraďovanie sa do partií až po nástup do bežného zamestnania, ale možno ešte dvojnásobne to platí, pokiaľ sa človek rozhodne ísť smerom, akým je podnikanie alebo biznis.

škola

V tomto smere je totiž potrebné nebáť sa svojich predstáv, možno ešte podstatnejšie nebáť sa ich realizovať, no a samozrejme nebáť sa prezentovať samého seba, aj pokiaľ okolo nás nebudú ľudia, ktorí by nám zrovna pomohli. Možno skôr naopak, zažijeme pocit konkurencie. Pokiaľ by sme v sebe pestovali utiahnutosť, plachosť, či strátu viery v samého seba, k úspechu to speť logicky v tomto smere činnosti nemôže. Okrem týchto dôvodov je už oprávneným dôvodom na toto tvrdenie i situácia, pokiaľ sa pozrieme aspoň na ten prvý krok.

•         Svoju činnosť musíme prezentovať, dávať dopovedomia reklamu, kontaktovať sa s ľudmi v takej miere, ako sa len dá. Skrátka musíme byť nápadní a musíme jasne vedieť preukázať, čo vlastne chceme a ako si danú realizáciu nápadu predstavujeme, v neposlednom rade, akou cestou vieme zaručiť úspech a spokojnosť zákazníkov.
Preto by zrejme nebolo na škodu, aby sme sa pozreli na znaky, ktorými sa prezentuje sebavedomý človek.

počítače

Neprijímajú každú „pravdu“ či tvrdenie
Majú svoju hlavu, sami sa snažia zisťovať, v akej situácii sa veci skutočne nachádzajú, alebo „odkiaľ fúka vietor.“ Snažia sa mať prehľad a preto je ťažké ovplyvniť ich polopravdami.

Chytia sa každej možnej príležitosti, avšak nie doslova. Snažia sa chytiť príležitosti, v ktorej vidia zmysel.
Každému človeku, rovnako aj sebavedomému sa stane, že niekedy pohorí, alebo skrátka veci nejdú podľa predstáv. Všetci sme len smrteľníci. No sebavedomý človek v seba verí natoľko, že s realizáciou určitých predstáv pokračuje, pokiaľ je to len možné.

motivace

Nečakajú na povolenie či príkaz. Jednoducho sami od seba začnú robiť to, čo považujú za prospešné alebo správne.