PO STOPÁCH ZLATEJ HORÚČKY


Chilkootsky chodník (Chilkoot trail)
Chodník dlhý 53 km vedúci z Dyea na Aljaške až do mesta Bennett v Britskej Kolumbii. V začiatkoch éry zlatokopov bola jednou z hlavných ciest, ktorou sa mohli dostať po súši k zlatonosným poliam.
V súčasnosti kanadská aj americká časť tohto chodníka tvorí jednu zo zložiek medzinárodného historického parkuKlondike Gold Rush.
Je hojne navštevovaná turistami zo zahraničia aj miestnymi obyvateľmi. Vďaka svojej popularite aj kvôli ochrane proti nadmernému využívaniu správa národného parku púšťa na chodník za poplatok iba 50 turistov denne.
Oficiálna turistická sezóna začína v máji a končí v septembri.

fotka
 
Súčasťou tohto chodníka je aj Chilkootsky priesmyk kde boli za zlatej éry vytesané do ľadu „zlaté schody“,ktoré uľahčovali putujúcim prekonať strmý svah pod vrcholom priesmyku. Pri vstupe na Klondike bolo povinnosťou každého zlatokopa niesť si zo sebou až tonu zásob. Bol vybudovaný provizórny výťah, ktorým sa dopravovali na vrchol rozmerné a ťažké balíky.

aljaška
 
Biely priesmyk (White pass)
Biely priesmyk známy aj ako „chodník mŕtvych koní“ je priechod cez hraničnú oblasť hôr medzi Aljaškou a Britskou Kolumbiou. Až do rokov „zlatej horúčky“ bol takmer neznámy no po objavení zlatonosných riek a zistení, že Chilkootsky priesmyk je až príliš náročný a obmedzujúci bol vytvorený priechod aj touto trasou. Pochod týmto kaňonom však nebol o nič ľahší vďaka neschodnému terénu a úzkemu chodníku. Kone, ktoré prevážali náklad hynuli vo veľkých množstvách a dali ceste jej neslávny názov.
 
 Skagway
Východzím bodom do oboch priesmykov bolo mestečko Skagway. Najprv stanové, neskôr prudko sa rozvíjajúce mesto zo salónmi, barmi, zrubovými domami. Po opadnutí zlatej horúčky populácia poklesla a v súčasnosti žije v mestečku už len okolo 1200 obyvateľov.
Po rekonštrukcii historických budov a cintorína sa stala významnou turistickou atrakciou.

město
 
Dyea
Osada, ktorá kedysi tvorila vstupný prístav pre lode privážajúce tovar a zlatokopov. V súčasnosti je opustená, zachovalo sa už iba niekoľko základov domov a cintorín. Je americkou historickou národnou pamiatkou.