Držať pri živote niečo, čo nefunguje, je zbytočne nákladné

Likvidácia spoločnosti s ručením obmedzeným je právne upravený postup úpravy majetkových vzťahov a mimosúdneho vyrovnania zanikajúceho subjektu osobitnými predpismi a OZ. Je to likvidácia spoločnosti dosť náročný proces, pri ktorom je nutné dodržať pravidlá, zákony, ale aj povinnosti s ohľadom na dane či účtovníctvo, a to si už vyžaduje zásah odborníka.

Rozhodnutie musí byť rýchle

Pre každého podnikateľa je veľmi nepríjemné, ak jeho spoločnosť nevykazuje zisk a stáva sa tak nefunkčnou, pretože všetky povinnosti spojené s fungovaním firmy je nutné vykonávať aj naďalej, a to aj napriek tomu, že činnosť neprináša nijaký zisk. V tom prípade je lepšie firmu zlikvidovať, a v tom vám najlepšie pomôže odborná spoločnosť, ktorá sa likvidáciám venuje. Kompletne zlikviduje spoločnosť a zabezpečí aj jej výmaz z OR iba za sumu 599,-eur. Táto cena je však bez súdnych a správnych poplatkov, ktoré sú asi vo výške 66,-eura a nie je tam zahrnuté ani vypracovanie účtovnej súvahy a uzávierky, ktoré sa robia ku dňu ukončenia likvidácie. Ostatné dôležité činnosti však v cene zahrnuté sú, ide o zápisnice z valného zhromaždenia, vypracovanie zakladateľského dokumentu či výmaz z OR a podobne.

Nikam nemusíte chodiť, všetko je online

Celý proces likvidácie je možné zostaviť do troch etáp:

  1. Rozhodnutie o zrušení s.r.o. a vstup do likvidácie
  2. Samotný proces likvidácie spoločnosti
  3. Vymazanie s.r.o. z Obchodného registra

Pri likvidácii je výhodnejšie, ak sa nefunkčná s.r.o. jednoducho z OR vymaže, tým je úplne ukončená jej činnosť a môžu sa vyrovnať všetky peňažné požiadavky a dlhy. S.r.o. vlastní majetok do určitej hodnoty, likvidácia tak môže prebiehať bez majetku, ak sa tak rozhodne majiteľ, inak ju nariadi súd a nastane likvidácia firmy. S týmito krokmi môžu podnikateľom pomôcť odborníci z profesionálnych firiem, ktorí sa vyznajú v postupoch pri likvidácii, aby ste nič nezanedbali a na nič nezabudli, pretože potom sa môžete dostať do problémov so zákonom a čakali by na vás postihy za nesplnenie povinnosti.