Domáce vzdelávanie na Slovensku


Možnosti dneška otvárajú bránu do dynamického sveta a vyznať sa v tom dá niekedy poriadne zabrať. Aj vy máte pocit, že tradičná škola naše deti už nestačí pripraviť na život tak, ako to bývalo v minulosti? Vhodnou alternatívou  môže byť domáce vzdelávanie (ďalej len „DV“).

školačka

Legislatíva SR schvaľuje túto formu vzdelávania od r. 2008 iba pre 1. stupeň ZŠ, 2. stupeň zatiaľ neschvaľuje. Preto niektorý naši školáci od 5. ročníka využívajú priaznivé zákony v ČR a študujú na ich školách z domova online. Najznámejšia je ZŠ Březová.

lego

Počet domácich školákov narástol za posledne dva roky na trojnásobok. Toto téma zaujíma stále viac rodičov, ktorý majú na sociálnej sieti aj uzavretú skupinu.
DV nemusí vždy prebiehať iba doma za písacím stolom. Je len na rodičovi, akú formu učenia zvolí a koľko kreativity do toho vloží. Cieľom je prosperovať na komisionálnom preskúšaní. Prvý stupeň ZŠ nie je tak náročný. Pri jednoduchom a hravom podaní, dieťa mnohokrát ani nespozná, že sa učí na skúšky. Deti sa radi učia, ale bohužiaľ tradičná škola v nich túto vášeň často uhasí. Domáci školáci chápu, že učenie je celoživotná púť a nekončí maturitou, ani promóciami.
Kto môže deti učiť? Každý zákonný zástupca ktorý si verí.  A to aj v prípade, keď nemá vysokoškolský titul pedagóga pre 1. stupeň ZŠ. Ak je tomu tak, potrebuje už len nájsť osobu tzv. garanta, ktorá disponuje takýmto titulom, aby dohliadala na vzdelávanie.

Ako každá činnosť aj DV má svoje výhody a nevýhody. A nie pre každú rodinu je vhodné. Buď to rodinu upevní, alebo rozvráti.

Financie
V drvivej väčšine je nutnosťou vzdať sa platu jedného z rodičov a stať sa samoplatiteľom.
Od štátu nenáleží žiadna finančná podpora.

Radosť z nadobudnutých znalostí
Domáce vzdelávanie je pre mnohých radostnou cestou učenia, ktorá motivuje deti k štúdiu aj mimo výukových hodín.

DV – škola života
 Popri akademickom vzdelaní sa deti učia pomáhať v domácnosti. Sú v dianí rodiny, zažívajú rodinné radosti, starosti a  aj problémy, ktoré sa učia riešiť s rodičmi.

Vzťahy
Formujú a utužujú sa rodinné vzťahy, vzájomná úcta, dôvera, porozumenie. Rodičia s deťmi sa lepšie poznajú.

Čas
Domáci školáci vstanú kedy chcú, môžu sa viac hrať a dennú výuku zvládajú za kratšiu dobu. Zostáva im tak viac času na návštevu galérie, či divadla. DV je na Slovensku bežné, praktizuje ho zhruba 80%  žiakov denne. Predtým si však musia odsedieť povinné hodiny v škole.

školáci

Socializácia
Okolie namieta, že tradičná škola je miestom prvých priateľstiev a  kolektív rovesníkov je pre ich rozvoj nevyhnutný. Ale zo psychologického hľadiska, človek pre  sociálnu šikovnosť potrebuje pocit bezpečia a spoločnosť ľudí rôzneho veku.
 Preto pre prirodzenú socializáciu je rovnako dôležitý sused dôchodca, babička ako kamarát na  ihrisku .
Deti zbožňujú učenie, bažia po nových objavoch. Doprajme  im slobodu vzdelania, aby mohli s prirodzenou túžbou rozvíjať svoju osobnosť, schopnosti a vedomosti.