Čo robiť alebo nerobiť, ak ste v budove, ktorá horí

Dodržiavanie bezpečnostných prvkov, ako sú protipožiarne dvere cena alebo hasiace prístroje, je životne dôležité. Predsa len, cena za dodržanie predpisov sa dá vyčísliť, ale akákoľvek strata ľudského života je nenahraditeľná.
Pri vzniku krízovej situácie by ste sa v každom prípade mali riadiť niekoľkými základnými pravidlami. Najmä vo väčších budovách sú doslova deliacou čiarou medzi životom a smrťou.

dveře požární

  1. Nepodliehajte panike

Ak sú všetky bezpečnostné prvky správne nastavené, prvý dym by mal spustiť signalizáciu požiaru. Nespoliehajte sa na to a hneď ako zacítite dym, zavolajte 112. Budovy, v ktorých sa zdržiavate pravidelne, preskúmajte, keď budete mať príležitosť počas bežného dňa. Zafixujte si minimálne dve možné únikové cesty, ktoré si potom môžete bez premýšľania vybaviť.

  1. Zistite svoju polohu vzhľadom k ohňu

Zoči-voči nebezpečenstvu, adrenalín sa Vás snaží vyhnať čo najrýchlejšie von. Skôr ako vezmete nohy na plecia a rozutekáte sa dole schodiskom, položte si jednoduchú otázku: Nevystavím sa tým ešte väčšiemu nebezpečenstvu? Prekážkou môžu byť plamene a splodiny horenia alebo nepriechodná úniková cesta. Eskalačný plán vysokých budov je zvyčajne postavený na tom, že máte zostať v bezpečnej miestnosti do príchodu hasičov.

  1. Rozhodnite sa či je bezpečnejšie ostať alebo odísť

Ostali ste? Kým požiar aktívne nepreniká do miestnosti, ostaňte v nej. Prah dverí utesnite mokrými uterákmi a prekryte ventilačný systém, ktorým sa k Vám môže predierať dym. Čakajte na záchrancov.
Utekáte? Nechoďte na strechu, nepoužívajte výťahy, neskáčte, nerozbíjajte okná. Ak opúšťate svoj byt alebo pracovisko, nezabudnite si kľúče. Tento bod je veľmi dôležitý. Zablokovaná chodba alebo východ Vás môžu prinútiť vrátiť sa späť.

požár

  1. Postupujte podľa inštrukcií hasičov

Pozorne počúvajte čo Vám hovoria hasiči do telefónu a počas záchrannej akcie. Aj keď sa Vám môžu niektoré z ich požiadaviek zdať čudné alebo nezmyselné, vedia veľmi dobre čo robia. V situácii, keď nie je čas vysvetľovať a každá sekunda môže byť rozhodujúca, sa bez váhania spoľahnite na ich úsudok. Premýšľajú komplexnejšie, systematickejšie a triezvejšie ako Vy.