Ako je to so vzdelaním v iných krajinách?

Vzdelanie vždy bolo a aj bude jedným z najdôležitejších prvkov ľudstva. Vzdelávame sa už od útleho veku a niekedy je nám to aj na nič, no v konečnom dôsledku si uvedomíme, že školské lavice nám cestu do života naozaj uľahčili. Mali sme sa tam dobre a naučili nás tam nielen základy, ale aj etiketu.
Škola je vlastne prostriedok všeobecného vzdelania, ktoré by mal každý človek ovládať, no nie v každej krajine toto pravidlo platí a existuje. Na svete je mnoho zaostalejších štátov, v ktorých si vzdelanie ako také veľmi vážia a študenti sú pracovitý a usilovný.

knihovna

Nabádam na zopár afrických štátov, kde je niekedy veľmi ťažké dosiahnuť aj základné vzdelanie. Afričania nemajú dostatok financií na výstavbu poriadnych škôl, nemôžu si dovoliť dotácie učiteľov, no oproti minulých rokov sa v školstve určite zlepšili. Tento pokrok ich deti natoľko teší, že sa im zo školy nechce ani odchádzať a byť doma. V porovnaní s našimi deťmi sú ich deti niečím výnimočným.

lidé

V niektorých osadách ešte školy neexistujú, pretože sa v nich nachádza málo detí, a ich dotácia by bola pre nich veľmi finančne náročná. Deti z týchto osád nemajú právo na vzdelanie, a preto by sme sa mali naučiť vážiť si aj základného vzdelania, ktoré sa výrazne odlišuje od toho, čo je v Afrike. Podmienky v afrických školách sa veľmi podobajú – majú vždy jednu maximálne dve triedy, v ktorých sa vyučuje minimálne tridsať žiakov a žiačok. Vyučovanie trvá maximálne štyri hodiny a potom nasleduje tzv. samovýučba.

peking

Narozdiel od menej rozvinutých štátoch samozrejme existuje aj samotný opak toho, o čom bolo pred chvíľkou napísané. Japonské školy sa považujú za jedny z najlepších a najkrajších zároveň. Panuje tu prísna výučba a je ti veľmi mnoho zákazov, príkazov a domácich úloh. Študenti musia spravidla chodiť do školy v rovnošate a v niektorých sa za absolútny priestupok považujú už len neprezuté topánky do stanovenej školskej obuvi.  V krajine vychádzajúceho slnka sú pravidlá jednoducho sväté a študenti si ich vážia tak, ako si vážia aj vzdelania. Sú to ľudia, ktorí predsa dokázali vo svete toľko vecí ! Vďaka nim a aj iných rozvojových štátov vyzerá naša technika tak, ako nikdy predtým. Vážte si aj vy vzdelania na Slovensku, naše školstvo nie je až natoľko zlé, aby sme sa zaň museli hanbiť !